Spotkajmy się przy kawie w salonie BMW.

Bardzo cieszymy się na nadchodzące spotkanie. Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
Wybrany termin wizyty w salonie BMW potwierdzimy telefonicznie.Imię
Nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Wybierz salon BMW
Preferowany termin spotkania
Preferowana pora
dnia spotkania
przed południem    po południu
Interesuje mnie BMW


Wyślij zgłsozenieZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Przekazanie danych osobowych BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującym w celu realizacji właściwych akcji lub czynności związanych z obsługą Klienta, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach BMW lub ofertach specjalnych. BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach BMW i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami BMW, w tym w szczególności usługi finansowe, ubezpieczeniowe, sprzedaż części i akcesoriów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.